بازگشت به مقالات
دسته بندی : استاندارد فلزات, مرکز یادگیری

نمودار گیج ورق فلزی

در هنگام کار با ورق های  فلزی، معمولاً از اصطلاح “گیج” استفاده می شود. هر چند ممکن است بسیاری ازافراد با آن آشنا نباشند و مفهوم آن را درک نکنند. در این مقاله به  معرفی این سیستم می پردازیم.

گیج ورق های فلزی چیست ؟

برای بیان ضخامت ورق های فلزی از یک سیستم قدیمی به نام گیج استفاده می شود.  واحدی ست مستقل از سیستم های اندازه گیری مرسوم و متریک که برای تبدیل آن به میلیمتر یا اینج باید بر هر نوع فلز از جدول تبدیل مربوط به آن استفاده کرد. به عنوان مثال، فولاد گیج ۱۸، طبق نمودار تبدیل ، ۰٫۰۴۷۸ اینچ یا ۱٫۲۱۴ میلی متر است. عدد گیج “۱۸” هیچ ارتباطی با اندازه گیری های واقعی ندارد.

امروزه چندین سیستم مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، با نام های  خاص که برای انواع فلزات استفاده می شود. به عنوان مثال، در یک سیستم گیج، فولاد گیج ۱۸ دارای ضخامت ۰٫۰۴۷۸ اینچ است، اما آلومینیوم گیج ۱۸ دارای ضخامت ۰٫۰۴۰۳ اینچ است.

به دلیل ضخامت‌های متفاوت، باید از نمودار گیج برای اطمینان از اینکه فلز با ابعاد مورد نیاز مطابقت دارد استفاده شود.

 

تاریخچه سیستم گیج

این سیستم سابقه طولانی در صنعت فولاد  دارد.  احتمالا این سیستم نخستین بار در انگلستان برای ساخت سیم، پیش از آنکه سیستم های اندازه گیری استاندارد و متریک به وجود بیایند کاربرد داشته است. در آن زمان از شاخص هایی برای اندازه گیری قطر سیم هایی که تحت کشش قرار داشتند استفاده می شده است. پس از آن این روش برای اندازه گیری ضخامت ورق و قطر سیم ها مرسوم می شود.

 

جداول گیج ورق فلزی

در ادامه جداول تبدیل گیج به میلیمتر و اینچ برای فلزات مختلف قابل مشاهده است.

جدول تبدیل گیج فولاد کربنی

 

شماره گیج اینچ میلیمتر
۷ .۱۷۹۳ ۴٫۵۵۴
۸ .۱۶۴۴ ۴٫۱۷۵
۹ .۱۴۹۵ ۳٫۷۹۷
۱۰ .۱۳۴۵ ۳٫۴۱۶
۱۱ .۱۱۹۶ ۳٫۰۳۸
۱۲ .۱۰۴۶ ۲٫۶۵۶
۱۴ .۰۷۴۷ ۱٫۸۹۷
۱۶ .۰۵۹۸ ۱٫۵۱۸
۱۸ .۰۴۷۸ ۱٫۲۱۴
۲۰ .۰۳۵۹ .۹۱۱
۲۲ .۰۲۹۹ .۷۵۹
۲۴ .۰۲۳۹ .۶۰۷
۲۶ .۰۱۷۹ .۴۵۴
۲۸ .۰۱۴۹ .۳۷۸

 

 

جدول تبدیل گیج آلومینیوم

 

شماره گیج اینچ میلیمتر
۷ .۱۴۴۳ ۳٫۶۶۵
۸ .۱۲۸۵ ۳٫۲۶۴
۹ .۱۱۴۴ ۲٫۹۰۶
۱۰ .۱۰۱۹ ۲٫۵۸۸
۱۱ .۰۹۰۷۴ ۲٫۳۰۵
۱۲ .۰۸۰۸۱ ۲٫۰۵۳
۱۴ .۰۶۴۰۸ ۱٫۶۲۸
۱۶ .۰۵۰۸۲ ۱٫۲۹۱
۱۸ .۰۴۰۳۰ ۱٫۰۲۴
۲۰ .۰۳۱۹۶ .۸۱۲
۲۲ .۰۲۵۳۵ .۶۴۴
۲۴ .۰۲۰۱۰ .۵۱۱
۲۶ .۰۱۵۹۴ .۴۰۵
۲۸ .۰۱۲۶۴ .۳۲۱
۳۰ .۰۱۰۰۳ .۲۵۵

 

اطلاع بیشتر و خرید ورق آلومینیوم 

 

 

جدول تبدیل گیج ورق فولاد ضد زنگ

 

شماره گیج اینچ میلیمتر
۸ .۱۷۱۸۷ ۴٫۳۶۵
۹ .۱۵۶۲۵ ۳٫۹۶۸
۱۰ .۱۴۰۶۲ ۳٫۵۷۱
۱۱ .۱۲۵ ۳٫۱۷۵
۱۲ .۱۰۹۳۷ ۲٫۷۷۸
۱۴ .۰۷۸۱۲ ۱٫۹۸۴
۱۶ .۰۶۲۵ ۱٫۵۸۷
۱۸ .۰۵۰ ۱٫۲۷۰
۲۰ .۰۳۷۵ .۹۵۲۵
۲۲ .۰۳۱۲۵ .۷۹۳۷
۲۴ .۰۲۵ .۶۳۵
۲۶ .۰۱۸۷۵ .۴۷۶
۲۸ .۰۱۵۶۲ .۳۹۶
۳۰ .۰۱۲۵ .۳۱۷۵

 

اطلاع از قیمت و خرید ورق ضدزنگ

 

جدول تبدیل گیج ورق گالوانیزه

 

شماره گیج اینچ میلیمتر
۸ .۱۶۸۱ ۴٫۲۶۹
۹ .۱۵۳۲ ۳٫۸۹۱
۱۰ .۱۳۸۲ ۳٫۵۱۰
۱۱ .۱۲۳۳ ۳٫۱۳۱۸
۱۲ .۱۰۸۴ ۲٫۷۵۳
۱۴ .۰۷۸۵ ۱٫۹۹۳۹
۱۶ .۰۶۳۵ ۱٫۶۱۲۹
۱۸ .۰۵۱۶ ۱٫۳۱۰
۲۰ .۰۳۹۶ ۱٫۰۰۵
۲۲ .۰۳۳۶ .۸۵۳
۲۴ .۰۲۷۶ .۷۰۱
۲۶ .۰۲۱۷ .۵۵۱
۲۸ .۰۱۸۷ .۴۷۴
۳۰ .۰۱۵۷ .۳۹۸

 

 

جدول تبدیل گیج ورق برنج

 

شماره گیج اینچ میلیمتر
۷ .۱۴۴۳ ۳٫۶۶۵
۸ .۱۲۸۵ ۳٫۲۶۴
۹ .۱۱۴۴ ۲٫۹۰۶
۱۰ .۱۰۱۹ ۲٫۵۸۸
۱۱ .۰۹۰۷۴ ۲٫۳۰۵
۱۲ .۰۸۰۸۱ ۲٫۰۵۳
۱۴ .۰۶۴۰۸ ۱٫۶۲۸
۱۶ .۰۵۰۸۲ ۱٫۲۹۱
۱۸ .۰۴۰۳۰ ۱٫۰۲۴
۲۰ .۰۳۱۹۶ .۸۱۲
۲۲ .۰۲۵۳۵ .۶۴۴
۲۴ .۰۲۰۱۰ .۵۱۱
۲۶ .۰۱۵۹۴ .۴۰۵
۲۸ .۰۱۲۶۴ .۳۲۱
۳۰ .۰۱۰۰۳ .۲۵۵

 

اطلاع از قیمت و خرید ورق برنج

 

 

جدول تبدیل گیج ورق مس

 

شماره گیج اینچ میلیمتر
۷ .۱۸۰ ۴٫۵۷۲
۸ .۱۶۵ ۴٫۱۹۱
۹ .۱۴۸ ۳٫۷۵۹
۱۰ .۱۳۴ ۳٫۴۰۴
۱۱ .۱۲۰ ۳٫۰۴۸
۱۲ .۱۰۹ ۲٫۷۶۹
۱۴ .۰۸۳ ۲٫۱۰۸
۱۶ .۰۶۵ ۱٫۶۵۱
۱۸ .۰۴۹ ۱٫۲۴۵
۲۰ .۰۳۵ .۸۸۹
۲۲ .۰۲۸ .۷۱۱
۲۴ .۰۲۲ .۵۵۹
۲۶ .۰۱۸ .۴۵۷
۲۸ .۰۱۴ .۳۵۶
۳۰ .۰۱۲ .۳۰۵

 

اطلاع از قیمت و خرید ورق مس

همانطور که جداول بالا مشاهده کردید بر خلاف سیستم های اندازه گیری مرسوم با زیاد شدن عدد گیج از میزان ضخامت ورق کاسته می شود. به عنوان مثلا ورقی با گیج ۲۲ نسبت به ورقی با گیج ۱۰ ضخامت کمتری دارد. از طرف دیگر نسبت خطی بین گیج ها بر قرار نیست. یعنی اینگونه نیست که ورقی با گیج ۱۰ ضخامتی دو برابر ورقی با گیج ۲۰ داشته باشد.

انتخاب ورق با گیج مناسب

هنگام انتخاب هر ورق برای کاربرد های مختلف باید به ضخامت آن توجه شود. بنابرین برای انتخاب ورق با ضخامت مناسب باید تست های مختلف انجام شود همچنین به ویژگی های شیمیایی و مکانیکی ورق بستگی دارد.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × پنج =

بازگشت به مقالات