بازگشت به مقالات
استاندارد لوله های مسی
دسته بندی : مرکز یادگیری, مس

استاندارد لوله های مسی

استاندارد لوله مسی چیست؟ انواع لوله مسی مطابق چه استانداردی طبقه بندی می شوند؟ چه خواص و ویژگی هایی سبب استفاده فراوان از لوله های مسی شده است؟ کاربرد اصلی این لوله ها در کجاست؟

لوله های مسی به دو روش اکسترود و DIRECT TUBE تولید می شوند. با توجه به قابلیت های فوق العاده آنها در هدایت الکتریکی و هدایت حرارتی، کاربرد آن ها نیز به دو گروه اصلی تقسیم می شود که عبارتند از انتقال جریان الکتریکی و انتقال حرارت. لوله مسی را بنا به کاربرد آن، با آلیاژها و ابعاد مختلف تولید می کنند. قیمت لوله مسی را در این لینک مشاهده نمایید.

 

کاربرد لوله مسی

لوله های مسی با درصد خلوص متفاوت و بنا به نیاز بازار در سه گروه TPC، DLP و DHP تولید می شوند.

موارد مصرف لوله  مسی به شرح ذیل است:

لوله مسی TPC 

این نوع لوله دارای قابلیت هدایت الکتریکی فوق العاده ای است و مصارف الکتریکی دارد. برای تولید انواع کابل از این نوع لوله مسی استفاده می شود.

لوله مسی DLP & DHP 

این نوع از لوله های مسی علاوه بر قابلیت هدایت حرارتی بالا، قابلیت جوشکاری مناسبی دارند، به همین دلیل در تولید مبدلهای حرارتی استفاده می شوند. مبدلهای حرارتی برای انتقال حرارت بین دو سیال استفاده می شوند و کاربرد متداول آنها در آبگرمکن ها و سیستمهای تهویه مطبوع است. کیفیت لوله مسی نقش بسزایی در کارایی آنها دارد. لوله  مسی بصورت کویل، کلاف، شاخه و کپی لری( لوله مویی) در سایزها و ضخامت های مختلف بنا به نیاز مشتری تولید می شود. با انواع آلیاژهای مس در این لینک آشنا شوید.

 

خواص لوله  مسی

خواص مکانیکی لوله مسی

در جدول زیر خواص مکانیکی  به اختصار آورده شده است. ارامترهای این جدول شامل موارد زیر می شود:

 • سختی
 • ازدیاد طول نسبی
 • استحکام کششی

خواص مکانیکی لوله های مسی

خواص فیزیکی لوله مسی

جدول زیر برخی از مهم ترین خواص فیزیکی لوله های مسی را نشان می دهد.

خواص فیزیکی لوله های مسی

حداقل فشار قابل تحمل:

طبق استاندارد ASTM B75 و JIS H3300 حداقل فشار هیدرواستاتیک قابل تحمل برای لوله های مسی از فرمول زیر قابل محاسبه است:

P=2St/(D-0.8t)

P: فشار هیدرواستاتیک بر حسب Mpa

D: قطر خارجی لوله بر حسب میلی متر mm

T: ضخامت لوله بر حسب میلی متر mm

S: تنش فیبری که مقدار آن برابر با ۴۱Mpa می باشد.

 

سایزهای استاندارد لوله مسی

لوله مسی بنا به نیاز بازار در ابعاد مختلف و در اشکال شاخه، کویل ( LWC ) و پنکیک عرضه می شود. مشخصه ابعادی شامل قطر خارجی و ضخامت است. ابعاد متداول لوله مسی به شرح جدول ذیل است:

 

 

جدول سایز لوله های مسی

قطر خارجی ضخامت (میلیمتر)
mm in ۰ ۰ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰٫۶ ۰٫۶ ۰٫۶۵ ۰٫۷ ۰٫۷۵ ۰٫۸ ۰٫۹ ۱ ۱٫۱ ۱٫۱۵ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۴
۲               P                      
۳     P         P   P                  
۴٫۸                 P                    
۶٫۴ ۱٫۴ L L LP LSP LSP   LSP LSP LSP LSP LSP              
۷٫۹ ۵٫۱۶   L LP LSP LSP   LSP LSP LSP LSP LSP              
۸         LSP   LSP     LSP LSP LSP LSP            
۹٫۵ ۳٫۸ L L LP LSP LSP   LSP LSP LSP LSP LSP              
۱۰     L   LP         LSP   LSP LSP            
۱۰                   LSP   LSP LSP            
۱۲         LSP   LSP S LSP LSP LSP LSP LSP            
۱۳ ۱٫۲     LP LSP LSP   LSP LSP LSP LSP LSP LSP L S L S    
۱۵         LSP     LSP   LSP   LSP LSP            
۱۶ ۵٫۸   L LP LSP LSP LSP LSP LSP LSP LSP LSP LSP L S L S    
۱۶         LSP     LSP   S LSP LSP LSP            
۱۸         LSP         LSP LSP LSP LSP            
۱۹         LSP   LSP     LSP   LSP LSP            
۱۹ ۳٫۴       LSP       LSP LSP LSP LSP LSP L S L S S L
                                       
قطر خارجی (ضخامت (میلیمتر
mm in ۱ ۱ ۱ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۲ ۱٫۲۵ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۶ ۱٫۸ ۱٫۸ ۱٫۹ ۲ ۲٫۱ ۲ ۲٫۴ ۲٫۸
۲۰       S                                
۲۲               S                        
۲۲ ۷٫۸   S S   S   S S                      
۲۳               S                        
۲۴       S                                
۲۵   S       S                            
۲۶             S                          
۲۸       S             S                  
۳۰                   S                    
۳۲       S         S                      
۳۵         S     S     S                  
۳۸               S     S                  
۳۹                       S S              
۴۰               S     S                  
۴۲                     S                  
۴۴                   S                    
۴۵       S         S           S          
۴۷                             S          
۴۸                               S        
۵۰               S                        
۵۴                     S S   S   S       S
۶۲                                 S      
۶۷                                   S S  
۷۹                                     S S

 

راهنمای جدول سایز لوله مسی:

پنکیک: P    شاخه: S    کویل L :LWC

مشخصات شیمیایی

آنالیز شیمیایی و مطابقت استانداردی برای لوله های مسی به شرح جدول ذیل است:

جدول آنالیز شیمیایی لوله مسی

آلیاژ نام گذاری مطابقت استاندارد ترکیب شیمیایی
ISO USA GERMANY JIN UK (مس (مینیمم فسفر
ASTM DIN JAPAN BS
TPC Touth Pitch Copper Cu-ETP C 11000 E Cu 58 C 1100 C 101 ۹۹٫۹ ۰٫۰۰۴ max
DLP Phosphorous Cu-DLP C 12000 SW-Cu C 1201 ۹۹٫۹ ۰٫۰۰۴-۰٫۰۱۵
DHP Deoxidized Copper Cu-DHP C 12200 SF-Cu C 1220 C 106 ۹۹٫۹ ۰٫۰۱۵-۰٫۰۴۰ 

 

استاندارد لوله مسی

لوله های مسی دارای استاندارد های بین المللی هستند. این استانداردها عبارت اند از:

 • DIN 1787 :مس – محصولات نیمه تمام.
 • DIN 1785: لوله های مس و آلیاژ مس نورده شده برای کندانسورها و مبدل های حرارتی.
 • DIN 1754-1: لوله های مسی – طراحی بدون درز، محدوده ابعاد و هماهنگی تلورانس ها.
 • DIN 1754-2: لوله های مس – طراحی بدون درز، ابعاد ترجیحی برای مقاصد عمومی.
 • DIN 17671-1: لوله های مس فرفورژه و آلیاژ مس؛ خواص
 • DIN EN 12449: مس و آلیاژهای مس – لوله های بدون درز و گرد برای مصارف عمومی.
 • DIN EN 12451: مس و آلیاژهای مس – لوله های بدون درز و گرد برای مبدل های حرارتی.
 • DIN EN 12735-1: مس و آلیاژهای مس – لوله های مسی بدون درز و گرد برای تهویه مطبوع و تبرید – قسمت ۱: لوله برای سیستم های لوله کشی.
 • DIN EN 12735-2: مس و آلیاژهای مس – لوله های مسی گرد و بدون درز برای تهویه مطبوع و تبرید – قسمت ۲: لوله برای تجهیزات.
 • ASTM B111M-11: مشخصات استاندارد برای لوله های کندانسور بدون درز مس و آلیاژ مس و استوک فرول
 • ASTM B75/B75M-11: مشخصات استاندارد برای لوله مسی بدون درز
 • ASTM B280-08: مشخصات استاندارد برای لوله مسی بدون درز برای تهویه مطبوع و خدمات میدانی تبرید
 • ASTM B395/B395M-08: مشخصات استاندارد برای مبدل حرارتی و لوله های کندانسور مس و آلیاژ مس بدون درز U-Bend
 • JIS H 3300: لوله ها و لوله های بدون درز مس و آلیاژ مس
 • BS 2871-2:1972: مشخصات مس و آلیاژهای مس. لوله ها. لوله برای مصارف عمومی
 • BS 2871-3:1972: مشخصات مس و آلیاژهای مس. لوله ها. لوله برای مبدل های حرارتی
 • BS EN 12449:1999: مس و آلیاژهای مس. لوله های بدون درز و گرد برای مصارف عمومی
 • BS EN 12451:1999: مس و آلیاژهای مس. لوله های بدون درز و گرد برای مبدل های حرارتی
 • BS EN 12735-2:2010: مس و آلیاژهای مس. لوله های مسی گرد و بدون درز برای تهویه مطبوع و تبرید. لوله برای تجهیزات

جمع بندی

لوله های مسی به دلیل خواص هدایت الکتریکی و حرارتی بسیارخوب در ساخت انواع مبدل های حرارتی، آبگرمکن ها و سیستم های تهویه متبوع کاربرد دارند. آشنایی با استاندارد لوله مسی و شناخت خواص و مشخصات آنها می تواند در کاربرد و انتخاب گرید مناسب از این لوله ها بسیار مفید باشد.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + 4 =

بازگشت به مقالات